Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Sona

runrig-everything-you-see.jpg
 
Everything You See

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


"Taobh cùl an dorais cha robh grian
Cha robh biadh is cha robh fìon"
Tha là' an t-saoradh neist air tighinn
Mar tuil, mar eun air sgiath

"Cum a mach do shùil is èisd"
Tha tobar shaibhreis aig an fhèis
Ar clann an-diugh, le guth an dè
Gaisgich òg, le mire, le spèis

Sona 'dràsd' tha mi
'S mi gun uallach bhon a' ghrian
Linn ùr a' tighinn gu bi
'Mach à fàsach lom is tioram

Tha i àlainn, tha i òrach
Tha i làidir, tha i bòidheach
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 06:27:59
© 2007 Chrysalis Music. Gan cleachdadh le cead.