Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

A Dh'innse Na Firinn

runrig-in-search-of-angels.jpg
 
In Search of Angels

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


An cuala tu an naidheachd
A chuala mi an-dè
Tha an saoghal ga chraobh-sgaoileadh
Co shaoileadh a leithid!

A dh' innse na firinn
Cha chreidinn sa na briathran
An deasachadh mu dheireadh: 11d dhen Ghearran 2016 10:29:32
© 1999 Chrysalis Music. Gan cleachdadh le cead.