Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Rubh nan Cudaigean

runrig-recovery.jpg
 
Recovery

Faclan aig Calum Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


Buain nam bàirnich, nam bàirnich, nam bàirnich
Buain nam bàirnich air creagan Rubh nan Cudaigean
Buain nam bàirnich, nam bàirnich, nam bàirnich
'S goilidh sinn na bàirnich
'San taigh air Rubh nan Cudaigean

Goilidh sinn na bàirnich, na bàirnich, na bàirnich
Goilidh sinn na bàirnich 'san taigh air Rubh nan Cudaigean
Goilidh sinn na bàirnich, na bàirnich, na bàirnich
'S cagnaidh sinn na bàirnich
Air cladach Rubh nan Cudaigean

Cagnaidh sinn na bàirnich, na bàirnich, na bàirnich
Cagnaidh sinn na bàirnich air cladach Rubh nan Cudaigean
Cagnaidh sinn na bàirnich, na bàirnich, na bàirnich
'S sgaoilidh sinn na bàirnich
Air muir Rubh nan Cudaigean

Sgaoilidh sinn na bàirnich, na bàirnich, na bàirnich
Sgaoilidh sinn na bàirnich air muir Rubh nan Cudaigean
Sgaoilidh sinn na bàirnich, na bàirnich, na bàirnich
'S suidhidh sinn le tàbh ann
Air creagan Rubh nan CudaigeanBe hileam bo horam bo, èirich is ithibh ith
Be hileam bo horam bo, feitheamh air na cudaigean
Be hileam bo horam bo, èirich is ithibh ith
Nach ith sibh na bàirnich is ithidh mi na cudaigean
An deasachadh mu dheireadh: 2a dhen Mhàrt 2014 13:02:26
© 1981 Ridge Records. Gan cleachdadh le cead.