Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Gamhna Gealla

runrig-the-highland-connection.jpg
 
The Highland Connection

Sealladh clò-bhualaidh


'S e mo ghràdh na gamhna geala
Hillean o ro bha ho
Thèid do'n chrò 's nach òl am bainne
He ho ho ri i ri o
Hogi o hillean o ro bha ho

Thèid do'n chrò 's nach òl am bainne
Hillean o ro bha ho
Thèid a dh'Èirinn ris a ghealaich
He ho ho ri i ri o
Hogi o hillean o ro bha ho

Thèid a dh'Èirinn ris a ghealaich
Hillean o ro bha ho
'S a thig às le aon seòl mara
He ho ho ri i ri o
Hogi o hillean o ro bha ho

He ho ro ri i ri o
He ho ro ri i ri o
He ho ro ri i ri o
Hogi o ro bha ho

Bha MacCoinnich ann's MacLeòid
Hillean o ro bha ho
'S Mac Mhic Alasdair o'n Chrò
He ho ho ri i ri o
Hogi o hillean o ro bha ho

'S Mac Mhic Alasdair o'n Chrò
Hillean o ro bha ho
'S Mac 'Ic Ailein nach eil beò
He ho ho ri i ri o
Hogi o hillean o ro bha ho

He ho ro ri i ri o
He ho ro ri i ri o
He ho ro ri i ri o
Hogi o ro bha ho
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 05:48:14