Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Na H-Uain A's t-Earrach

runrig-the-highland-connection.jpg
 
The Highland Connection

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


'S iomadh là a rinn sinn suidhe
Rinn sinn suidhe 's ghabh sinn smuaint
Dè math bhi suidhe fàs nas aosd
'S làithean earraich a' falbh bhuainn

Chur sinn ar cànan na'ar cridhe
Fhuair sinn òran 's rinn sinn seinn
Thoir dhuinn làmh còmhnaidh 's seinnibh comh-rinn
'S le chèile togaidh sinne fonn

Òg tha sinn òg
òg na ar cridhe
Beatha na'r coinneamh
Coinneal na'r làimh
'S an againn tha neart
Is an againn tha 'n cothrom
Nar cridhe gu bràth
Tha sinn òg
òg

Tha sibh mar na h-uain a's t-earrach
Siubhal 's a leum, tapaidh, saor
Ach an fhaca sibh na caoraich aosd'
Nì aon dhuibh gluasad 's leanaidh 'n corr

Nuair bhios na bliadhnaichean 'dol bhuaibh
Lathan doirbh lathan dorch
Cùm do choinneil an àrd is laiste
'S coisich an saoghal le cridhe òg

Òg tha sinn òg
Òg na ar cridhe
Beatha na'r coinneamh
Coinneal na'r làimh
'S an againn tha neart
Is an againn tha 'n cothrom
Nar cridhe gu bràth
Tha sinn òg
òg
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 06:36:01
© 1979 Storr Music. Gan cleachdadh le cead.