Fuaim a Bhlair

runrig-recovery.jpg
 
Recovery

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Fuaim a' bhlàir, ceòl a' chogaidh
An guth 's an nàire
Air cluasan eachdraidh
Sgìth dh'an bhlàr, sgìth dh'an chogadh
An t-eallach 's an cràdh
Air gualainn eachdraidh

Saidhdear mi 's a' Fhraing 's 's a' Ghearmailt
Saidhdear mi air raointean Chanada
Saidhdear mi 's an Spàinn 's an Eadailt
Saidhdear mi 'nam aghaidh fhèin an Èirinn

Blàr nan Gaidheal, an Gaidheal 's an cogadh
An fhuil 's am bàs
Air bràighean eachdraidh
Fuaim a' bhlàir, ceòl a' chogaidh
An guth 's an nàire
Air cluasan eachdraidh

Saidhdear mi 's a' Fhraing 's 's a' Ghearmailt
Saidhdear mi air raointean Chanada
Saidhdear mi 's an Spàinn 's an Eadailt
Saidhdear mi 'nam aghaidh fhèin an Èirinn
An deasachadh mu dheireadh: 2a dhen Mhàrt 2014 12:57:49
© 1981 Storr Music. Gan cleachdadh le cead.